Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
1706 8faa 500
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie

April 13 2017

4969 546c 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
3939 8bba
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viaemtezmazupe emtezmazupe
7841 fcdc
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialexxie lexxie
9664 8b63

babyanimalgifs:

Relationship goals:

Reposted frommcnulty mcnulty viaimmuff immuff
1874 26bb 500
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin
1782 df0b
budapeszt
0918 7606

Beep beep I’m a sheep

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaowca owca

March 04 2017

1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialexxie lexxie
9090 376e 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

June 26 2015

Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)

June 23 2015

0266 9745 500
Reposted fromopenyoureyesx openyoureyesx viacgirl cgirl

blacknwhitex7:

teacupthesauceror:

inferrance:

blazepress:

These are pictures of different dried human tears. Grief, laughter, onion and change. Each type has a different chemical makeup which makes them appear different.

i would like to view my dried tears then so maybe ill know why tf im always crying

The four basic human emotions: grief, laughter, onion and change

Grief. Laughter. Onion. Change.

Long ago, the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the Onion Nation attacked.

Reposted fromhairinmy hairinmy viacgirl cgirl
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?
— Andrzej Sapkowski „Pani Jeziora”
Reposted fromxalchemic xalchemic viavalerie-val valerie-val
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl