Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialexxie lexxie
9090 376e 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

June 26 2015

Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)

June 23 2015

0266 9745 500
Reposted fromopenyoureyesx openyoureyesx viacgirl cgirl

blacknwhitex7:

teacupthesauceror:

inferrance:

blazepress:

These are pictures of different dried human tears. Grief, laughter, onion and change. Each type has a different chemical makeup which makes them appear different.

i would like to view my dried tears then so maybe ill know why tf im always crying

The four basic human emotions: grief, laughter, onion and change

Grief. Laughter. Onion. Change.

Long ago, the four nations lived together in harmony. Then everything changed when the Onion Nation attacked.

Reposted fromhairinmy hairinmy viacgirl cgirl
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?
— Andrzej Sapkowski „Pani Jeziora”
Reposted fromxalchemic xalchemic viavalerie-val valerie-val
0091 d300
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viawaitingfortheguide waitingfortheguide
2201 044e 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaMolly Molly
7482 5d10 500
Reposted fromfungi fungi viaMolly Molly
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viawaitingfortheguide waitingfortheguide
7589 3df9
2650 d650
Reposted fromfrotka frotka viaMolly Molly
2362 afa9 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaMolly Molly
6141 6899 500
"Ości" 20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl