Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach
— Conrad, Teatr Śląski
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexxie lexxie
0775 3ecf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

July 15 2019

Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialexxie lexxie

July 12 2019

0880 22c0

July 11 2019

Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viairmelin irmelin
4670 0218 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
7312 dd49
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaemtezmazupe emtezmazupe
5648 5029 500
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaemtezmazupe emtezmazupe

July 10 2019

4898 deb0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vialexxie lexxie
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
4833 a7ca 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialexxie lexxie
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viairmelin irmelin
3296 2cb9 500
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
2365 5a04 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
5179 6ae7 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
1895 4558 500
Reposted fromexistential existential viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl