Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

8508 ef14 500
Frances Ha
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

July 05 2018

6111 ca55 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialexxie lexxie
5084 d198
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viairmelin irmelin
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viagabrielle gabrielle
7282 3004 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viagabrielle gabrielle
5298 d304
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagabrielle gabrielle
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe vialexxie lexxie
Żyjemy dłużej, 
ale mniej dokładnie
i krótszymi zdaniami.
— szymborska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagabrielle gabrielle
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaemtezmazupe emtezmazupe
2376 7124 500
Reposted fromMarcysia Marcysia viaemtezmazupe emtezmazupe

May 10 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
1706 8faa 500
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie

April 13 2017

4969 546c 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
3939 8bba
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl